NFVO - Nationella Forskarskolan i Vård & Omsorg

Logga in
Huvudmeny

Kurser


Välkommen till KIDU-plattformen!

(No news has been posted yet)

Nationella forskarskolan i vård & omsorg utgår från regeringens forskningsproposition som antogs hösten 2000.
Forskarskolan bygger på samverkan mellan flera lärosäten och olika forskarutbildningsämnen inom vård och omsorgsforskning.
  • Karolinska Institutet
  • Högskolan Dalarna
  • Mittuniversitetet
  • Mälardalens högskola
  • Örebro Universitet

http://www.hcs.ki.se


Du har inte loggat in. (Logga in)

Helpdesk: KIDU-support@intra.lime.ki.se